Dokumanty dla rodziców 2017-12-04T07:56:04+00:00

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dla rodziców:

Umowa uczestnika zajęć na rok szkolny 2017-18 <PDF>
Kodeks Rodzica i Dziecka <LINK>

Opłaty startowe + Składki wpłacamy na konto:

Nr rachunku: 97 1050 1445 1000 0090 3130 0669
Fundacja Polonia Kraków,
31-826 Kraków, os.Złotej Jesieni 6

tytułem: opłata na cele statutowe + imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, nazwa grupy, lokalizacja miesiąc.

PRZYKŁADopłata na cele statutowe Jan Nowak / ur2009, orliki Nowa Huta / za wrzesień 2017)
Prosimy aby opłaty były dokonywane do 7 dnia każdego każdego miesiąca (np. za styczeń wpłata powinna być dokonana do 7 stycznia).

Zasady wystawiania faktur i innych dokumentów

Przypominamy, iż aby uzyskać fakturę lub inne zaświadczenie, konieczne jest opłacanie składek przelewem! Aby otrzymać dokument za określony okres, prosimy o przesłanie danych które mają się znaleźć na fakturze + konieczne jest załączenie PDFa z wpłatami skłądek (za okres którego ma dotyczyć faktura).
Przypominamy, że o faktury można się ubiegać tylko w aktualnym miesięcu > czyli faktury za styczeń wystawiamy tylko w styczniu, itd

 

Zasady rezygnacji z zajęć

PROSIMY PAMIĘTAĆ > że zgodnie z umową – rezygnacje należy złożyć do końca miesiąca kalendarzowego
– tylko w takiej sytuacji, składki w kolejnym miesiący nie będą już naliczane! Aby zrezygnować z zajęć należy:

1)pobrać dokument rezygnacyjny (LINK)
2)wypełnić go
3)zrobić skan do pliku PDF i przesłać na adres: kontakt@poloniakrakow.pl
4)tylko po przesłaniu pliku – będziemy mogli wykreślić Państwa z listy uczestników.