Liga Polonii 2018-09-02T11:30:10+00:00

Wszystkich naszych zawodników z roczników 2010-11 zapraszamy do udziału w Lidze Polonii

         Regulamin Ligi Polonii Kraków dla roczników 2010/2011

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Organizatorem ligi jest Polonia Kraków w dalszej części regulaminu zwana Organizatorem.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników ligi, a więc zawodników i opiekunów (trenerów, kierowników).
 3. Regulamin obowiązuje podczas rozgrywek ligowych.
 1. INFORMACJE PODSTAWOWE
 2. W lidze uczestniczy maksymalnie 16 zespołów.
 3. W rozgrywkach ligowych mogą uczestniczyć jedynie dzieci trenujące w Polonii roczników 2010-2011
 4. Maksymalna ilość zawodników w drużynie nie może przekroczyć 10 osób.
 5. Udział w lidze jest bezpłatny
 1. Każda drużyna rozegra min.6 meczów po 20 min.
 2. Mecze rozgrywane będą na boisku ORLIK, os.Złotej Jesieni 16
 3. Mecze będą rozgrywane co tydzień w niedziele w dniach 23.09, 30.09, 2.10, 9.10 (jeżeli pogoda pozwoli zostanie dodany jeden tydzień rozgrywek)
 1. Podczas meczu na boisku znajduje się 4 graczy i bramkarz.
 2. Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieszczęśliwych wypadków.
 3. Należy przestrzegać wszystkich zarządzeń Organizatora.
 4. Na placu gry (oznaczona strefa dla rodziców) i w szatniach mogą przebywać tylko zawodnicy i ich opiekunowie.
 5. Rozgrzewka może być prowadzona poza boiskiem meczowym i tylko pod okiem opiekuna danej drużyny.
 6. Opiekunowie (trenerzy i kierownicy) drużyn są odpowiedzialni za zachowanie zawodników i przestrzeganie regulaminu ligi także podczas przerw między meczami.
 1. Na zakończenie ligi odbędzie się uroczyste wręczenie medali oraz dyplomów. Obecność wszystkich drużyn na zakończeniu jest obowiązkowa
  13. W lidze prowadzona jest klasyfikacja końcowa na podstawie tabeli.
  a. W przypadku równej ilości punktów decyduje lepszy stosunek bramek
  b. W przypadku równej ilości punktów I takim samym stosunku bramek,             decyduje bezpośrednie spotkanie, jeśli tak owe się odbyło
  c. W ostatecznym przypadku decydują rzuty karne zarządzone przed wręczaniem  medali
  14.Regulamin oraz harmonogram ligi każda drużyna otrzyma indywidualnie.

 

 1. PRZEPISY GRY
 2. Mecze odbywają się na boisku orlik (na połówkach) z bramkami – 1,55m x 3m.
 3. Czas trwania meczu – 1 x 20 minut, bez zmiany stron.
 4. Liczba zmian jest nieograniczona, muszą one być dokonywane w strefie ławki rezerwowych drużyny. Boisko najpierw opuszcza zawodnik schodzący, a następnie pojawia się na nim zawodnik wchodzący.
 5. Piłka z autów wprowadzana jest do gry nogą – podaniem lub wprowadzeniem w dowolnym kierunku (w przypadku wprowadzenia zakaz strzału do bramki).
 6. Bramkarz w każdym przypadku po chwycie piłki do rąk z gry oraz rozpoczynając grę od własnej bramki, rzuca piłkę ręką lub wznawia nogą.
 7. Obowiązuje zakaz gry wślizgami w bezpośrednim kontakcie z przeciwnikiem.
 8. Sędzia może ukarać zawodnika karą czasową 2 minut lub czerwoną kartką za wybitnie niesportowe zachowanie. Czerwona kartka wyklucza zawodnika do końca meczu. Za ukaranego na boisko może wejść inny zawodnik.
 9. Pozostałe przepisy zgodne z obowiązującymi przepisami gry w piłkę nożną FIFA.
 10. Organizator zapewnia kolorowe oznaczniki.
  10. NA MECZACH STARAMY SIĘ ABY WYNIK BYŁ WYRÓWNANY
  (W PRZYPADKU RÓŻNICY BRAMEK +3, DRUŻYN PRZEGRYWAJĄCA OTRZYMUJE WSPARCIE 1X ZAWODNIKA Z ŁAWKI )
       11. STARAMY SIE ABY KAŻDY ZAWODNIK GRAŁ TYLE SAMO CZASU
 11. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
  Wszyscy zawodnicy biorący udział w lidze otrzymają pamiątkowe medale.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 13. Uczestnictwo w lidze oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przed rozpoczęciem ligi bez konieczności podania przyczyn takiej decyzji.
 15. We wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decydujące zdanie będzie miał Organizator.

Kontakt do organizatora:
FUNDACJA POLONIA KRAKÓW
Trener Koordynator:
Krzysztof Spytek 609 018 582

e-mail: krzysztof.spytek@poloniakrakow.pl