Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dla rodziców:

Umowa uczestnika zajęć na rok szkolny 2018-19 < LINK>
Kodeks Rodzica i Dziecka <LINK>

.

System BM.SPORT

Opłaty startowe + opłaty miesięczne wpłacamy tylko poprzez system BM.SPORT – jeżeli ktoś z Państwa uczęszcza na zajęcia, a nie ma konta w tym systemie prosimy o kontakt z trenerem. NOWE OSOBY otrzymają swoje konta po 1 sierpnia

Zasady wystawiania faktur i innych dokumentów

Przypominamy, iż aby uzyskać fakturę lub inne zaświadczenie, konieczne jest opłacanie składek przelewem! Aby otrzymać dokument za określony okres, prosimy o przesłanie danych które mają się znaleźć na fakturze + konieczne jest załączenie PDFa z wpłatami składek (za okres którego ma dotyczyć faktura).
Przypominamy, że o faktury można się ubiegać tylko w aktualnym miesiącu > czyli faktury za styczeń wystawiamy tylko w styczniu, itd

 

Zasady rezygnacji z zajęć

PROSIMY PAMIĘTAĆ > że zgodnie z umową – rezygnacje należy złożyć do końca miesiąca kalendarzowego
– tylko w takiej sytuacji, składki w kolejnym miesiącu nie będą już naliczane! Aby zrezygnować z zajęć należy:

1)Pobrać dokument rezygnacyjny (LINK)
2)Wypełnić go i podpisać
3)Zrobić skan do pliku PDF i przesłać na adres: kontakt@poloniakrakow.pl
4)Tylko po przesłaniu pliku – będziemy mogli wykreślić Państwa z listy uczestników.