Struktura Akademii

Poniżej prezentujemy strukturę szkolenia w Polonii Kraków na sezon 2019-2020.